TABLICA

Witamy na wirtualnej tablicy ogłoszeń

2016-01-13 08:53:01, komentarzy: 2

Tu możesz zamieścić swoje ogłoszenie - podobnie jakbyś je nakleił na tablicy obok przedszkola.

Długość wyświetlania ogłoszenia wynosi 30 - 99 dni.

« powrót

Dodaj nowy komentarz

 • Administracja WMLD 21:42, 26 kwietnia 2017

  OBWIESZCZENIE PUBLICZNE - COROCZNE

  OFERTY CENOWE NA WYKONANIE PRZEGLĄDU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W 565 LOKALACH MIESZKALNYCH i w 3 LOKALACH USŁUGOWYCH (w ZAKRESIE PRZEGLĄDU PIĘCIOLETNIEGO wg Art. 62 Ustawy Prawo Budowlane Dz.U. z 2016 r., poz. 290) w zakresie:

  w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów

  NALEŻY SKŁADAĆ W FORMIE PISEMNEJ do ADMINISTRACJI w budynku 56C w klatce nr 4 COROCZNIE DO DNIA 30 kwietnia PODAJĄC cenę jednostkową brutto w złotych z polskich UWZGLĘDNIAJĄC WARUNKI:

   Przegląd podpisuje (według Prawa Budowlanego) osoba posiadająca kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru (D) nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych (według Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji) w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV.
   Przegląd wykonuje (według Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci) osoba posiadająca kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu prac przy eksploatacji (E) urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych (według Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji) w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV.
   Uprawnienia wyżej wymienionych osób zajmujących się eksploatacją i dozorem nad eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji (według ustawy Prawo energetyczne) mają być aktualne na dzień wykonywania pomiarów (i podpisania protokołów).
   Pomiary wykonują dwie osoby (wymogi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych).
   Urządzenia pomiarowe muszą posiadać okresowe kontrole metrologiczne według Prawa o miarach oraz Zarządzenia Prezesa Głównego Urzędu Miar nr 12 z dn. 30 marca 1999 r. w sprawie wprowadzenie przepisów metrologicznych o miernikach oporu pętli zwarcia oraz Zarządzenia Prezesa Głównego Urzędu Miar nr 18 z dn. 11 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia przepisów metrologicznych o miernikach oporu izolacji.

  Odpowiedz
 • Administracja WMLD 14:53, 4 października 2021

  Wspólnota Mieszkaniowa Lewandów Duży poszukuje Wykonawców renowacji elewacji budynku mieszkalnego.

  Omówienie zadania inwestycyjnego jest dostępne w materiale wideo na kanale youtube: https://youtu.be/Zp_PlW-Hl88\

  Firmy zainteresowane usługą proszone są o kontakt z Administracją: lewandowduzy@inma.com.pl

  Odpowiedz

Wyszukiwarka

Kategorie

Brak kategorii