Aktualności (ROK 2017)

ZAPROSZENIE i PLAN ZEBRANIA

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej ,,Lewandów Duży", położonej w Warszawie przy ulicy Głębockiej 54J, zawiadamia i zaprasza Członków Wspólnoty na zebranie wyborcze dotyczące wyborów uzupełniających do Zarządu Wspólnoty.

Termin zebrania: środa 19 lipca 2017 r. od godziny 19:00  (rejestracja uczestników: od godziny 18:30)

Miejsce zebrania:  Białołęcki Ośrodek KuItury przy ul. Głębockiej 66, hala widowiskowa przy SP 356  (przy osiedlu Lewandów Duzy)

PLAN ZEBRANIA:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Pzewodniczącego Zebrania wyborczego, Protokolanta, Komisji Skrutacyjnej i przyjęcie porządku Zebranĺa.
3. Wybory uzupełniające do Zarządu Wspólnoty.
 3.1  prezentacje Kandydatów na członka Zarządu WMLD (charakterystki osobowe opublikowane są na stronie internetowej www.LEWANDOWDUZY.pl)
 3.2  głosowanie tajne na Kandydatów.
 3.3  zliczenie głosów i prezentacja wyników.
 3.4  rozpoczęcie głosowanĺa nad uchwałą powołującą na Członka Zarządu.jednego z Kandydatów

.

Szanowni Państwo,

Przekazujemy informację, iż do wyborów uzupelniajacych do funcji członka zarządu zgłosiło się pięcioro kandydatów:
1. 
2. 
3.  p. Paweł KRASULA
4. 
5. 

Dziękujemy za zgłoszenia i poniżej prezentujemy charakterystyki osobowe tych Kandydatów którzy je dostarczyli. 
AKTUALIZACJA 2017-07-20: 
Ze względu na zakończenie procedury wyłaniania Kandydata do wpisania do treści uchwały - dane pozostałych Kandydatów zostały usunięte.

.

.

Materiały szczegółowe dot. pomówień o koszcie 1700 zł za TYLKO jedną umywalkę
bo była nagonka pt. "konkurs"    dot.    zapisku księgowej na wydruku operacji na kontach kosztowych,
i zapisek księgowej brzmiał:  "INSTAL TERM zakup i montaż umywalki w pom.tech. fa nr 30/03/2016"
...  po odkopaniu szczegółów ... załączniki: 

                a-faktura       b-oferta        c-zapotrzebowanie


                całą tę próbę szykan z "konkursem i zakupem TYLKO umywalki" ... pozostawiamy bez komentarza

                   LINK : DOKUMENTY WSPÓLNOTY

.

Materiały na zebranie roczne Właścicieli lokali oraz dodatkowe pismo przewodnie dostępne w sekcji:

 

LINK : DOKUMENTY WSPÓLNOTY

.