Dokumenty

INFORMACJA: 

Hasło dostępu do danych udostępnianych WYŁĄCZNIE dla Członków Wspólnoty
 
jest przekazywane za pośrednictwem e-kartoteka (SEKCJA: DOKUMENTY\INFORMACJA) 
lub 
w biurze Administracji (wymóg: osobiste przyjście i zautentyfikowane się jak Członek Wspólnoty - pokazanie dokumentu z nr PESEL)
.