Głosujemy uchwały ...


Od 30 marca 2015 r. w głosowaniu są uchwały bieżące NR 1/2015 do 13/2015

Szanowni Państwo

Dziękujemy wszystkim przybyłym na Zebranie Roczne Członków naszej Wspólnoty, które odbyło się w dniu 30 marca 2015 r.
Podczas zebrania odbyło się tajne głosowanie w Wyniku którego został wybrany Kandydat do Zarządu Wspólnoty.
Największą ilość głosów na Kandydata (44 z 83 głosów) otrzymał p. Tomasz Pawłowski
Imię i Nazwisko Kandydata zostało zapisane w uchwale NR 1/2015


Na zebraniu właścicieli lokali została poprawiona omyłka pisarska w uchwałach nr 5/2015, 6/2015 i 7/2015 dot. hydroforów.

Treść poprawionych uchwał znajduje się poniżej oraz zostanie dostarczona do skrzynek pocztowych tych osób, które nie mogły wziąć udziału w zebraniu rocznym.

 

Obecnie rozpoczynamy głosowanie nad wszystkimi uchwałami w trybie indywidualnego zbierania głosów.

TREŚCI UCHWAŁ POPRAWIONYCH na ZEBRANIU ROCZNYM CZŁONKÓW WSPÓLNOTY LEWANDÓW DUŻY

 

Uchwała Nr 1/2015
Właścicieli lokali Wspólnoty Mieszkaniowej „Lewandów Duży” przy ulicy Głębockiej 54, 54A, 54B, 54C, 54D, 54E, 56, 56A, 56B, 56C, 56D, 56E w Warszawie
w sprawie: wyborów uzupełniających Członka Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Lewandów Duży

Na podstawie art. 22 ust 2 oraz art. 23 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r, o własności lokali (Dz.U. Nr 80 z 2000 r. poz.903 z póżn. zm.) uchwala się co następuje:
§1
Właściciele Lokali tworzący Wspólnotę Mieszkaniowa „Lewandów Duży" z siedzibą przy ulicy Głębockiej 54J
w Warszawie postanawiają powołać do składu Zarządu Wspólnoty p. Tomasza Pawłowskiego
§2
Właściciele Lokali udzielają pełnomocnictwa Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej do realizacji niniejszej uchwały.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Listy z przeprowadzonego głosowania stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 5/2015
Właścicieli lokali Wspólnoty Mieszkaniowej „Lewandów Duży” przy ulicy Głębockiej 54, 54A, 54B, 54C, 54D, 54E, 56, 56A, 56B, 56C, 56D, 56E w Warszawie w sprawie:
przeksięgowania części nadwyżki wyniku finansowego za 2014 r. i montażu hydroforu w bud. Głębocka 54

Na podstawie art. 22 ust 2 oraz art. 23 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r, o własności lokali (Dz.U. Nr 80 z 2000 r. poz.903 z póżn. zm.) uchwala się co następuje:
§1
Właściciele Lokali tworzący Wspólnotę Mieszkaniowa „Lewandów Duży" z siedzibą przy ulicy Głębockiej 54J
w Warszawie postanawiają przeksięgować część nadwyżki finansowej z rozliczenia eksploatacji za rok 2014 w kwocie 20 500 zł brutto i przeznaczyć ją na przebudowę sieci zasilania w wodę wraz z montażem hydroforu w budynku Głębocka 54.
§2
Właściciele Lokali udzielają pełnomocnictwa Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej do realizacji niniejszej uchwały.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Listy z przeprowadzonego głosowania stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 6/2015
Właścicieli lokali Wspólnoty Mieszkaniowej „Lewandów Duży” przy ulicy Głębockiej 54, 54A, 54B, 54C, 54D, 54E, 56, 56A, 56B, 56C, 56D, 56E w Warszawie w sprawie:
przeksięgowania części nadwyżki wyniku finansowego za 2014 r. i montażu hydroforu w bud. Głębocka 56A

Na podstawie art. 22 ust 2 oraz art. 23 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r, o własności lokali (Dz.U. Nr 80 z 2000 r. poz.903 z póżn. zm.) uchwala się co następuje:
§1
Właściciele Lokali tworzący Wspólnotę Mieszkaniowa „Lewandów Duży" z siedzibą przy ulicy Głębockiej 54J
w Warszawie postanawiają przeksięgować część nadwyżki finansowej z rozliczenia eksploatacji za rok 2014 w kwocie 20 500 zł brutto i przeznaczyć ją na przebudowę sieci zasilania w wodę wraz z montażem hydroforu w budynku Głębocka 56A.
§2
Właściciele Lokali udzielają pełnomocnictwa Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej do realizacji niniejszej uchwały
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Listy z przeprowadzonego głosowania stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 7/2015
Właścicieli lokali Wspólnoty Mieszkaniowej „Lewandów Duży” przy ulicy Głębockiej 54, 54A, 54B, 54C, 54D, 54E, 56, 56A, 56B, 56C, 56D, 56E w Warszawie w sprawie:
przeksięgowania części nadwyżki wyniku finansowego za 2014 r. i montażu hydroforu w bud. Głębocka 56B

Na podstawie art. 22 ust 2 oraz art. 23 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r, o własności lokali (Dz.U. Nr 80 z 2000 r. poz.903 z póżn. zm.) uchwala się co następuje:
§1
Właściciele Lokali tworzący Wspólnotę Mieszkaniowa „Lewandów Duży" z siedzibą przy ulicy Głębockiej 54J
w Warszawie postanawiają przeksięgować część nadwyżki finansowej z rozliczenia eksploatacji za rok 2014 w kwocie 20 500 zł brutto i przeznaczyć ją na przebudowę sieci zasilania w wodę wraz z montażem hydroforu w budynku Głębocka 56B.
§2
Właściciele Lokali udzielają pełnomocnictwa Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej do realizacji niniejszej uchwały.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Listy z przeprowadzonego głosowania stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


Od 4 grudnia 2014 r. w głosowaniu:

Uchwała Nr 7/2014  [ANULOWANA]
w sprawie:  odwołania p. Mateusza Majchra z funkcji Członka Zarządu

### UWAGA ### 

Ze względu na oświadczenie w trakcie zebrania p. Mateusza Majchra o jego rezygnacji ze stanowiska członka Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej - głosowanie uchwały nr 7/2014 staje się bezzasadnym. Uchwała ulega anulowaniu.

 

Uchwała Nr 8/2014
w sprawie: ustalenia części kosztów związanych z eksploatacją urządzeń i części budynków i zaliczeniu ich do kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej

Uchwała Nr 9/2014
w sprawie:   dalszego zakupu i wymiany ciepłomierzy i zaworów na instalacji centralnego ogrzewania w roku 2014 i 2015 i 2016


Od 2 lipca 2014 r. w głosowaniu w trybie indywidualnego zbierania głosów:
Uchwała Nr 6/2014 z dn. 2014-07-02 w sprawie:
1. uchwalenia zmian do planu gospodarczego na 2014 r. i ustalenia wysokości zaliczki na koszty związane z nieruchomością wspólną należnej od wszystkich właścicieli lokali,
2. ustalenia wysokości zaliczki na fundusz remontowo-modernizacyjny w 2014 r. 
Na dzień 2015-02-25 rozkład głosów wynosił:
ZA: 12,38%        PRZECIW: 42,88%      WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSU: 2,09% udziałów    (frekwencja udziałów: 57,35%)

Od 18 luty 2014 r. w głosowaniu w trybie indywidualnego zbierania głosów:
Uchwała Nr 1/2014 z dn. 2014-02-18 w sprawie:  
wyrażenia zgody na wykonanie furtki w ogrodzeniu szkoły wychodzącej na drogę dojazdową do osiedli Lewandów Duży i Lewandów Mały
Na dzień 2014-06-10 rozkład głosów wynosił:
ZA:  44,90%      PRZECIW:  20,93%    WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSU: 0,63% udziałów
Na dzień 2014-07-15 rozkład głosów wynosił:
ZA: 48,55%       PRZECIW: 22,45%     WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSU: 0,93% udziałów
Na dzień 2014-10-22 rozkład głosów wynosił:
ZA: 49,53%       PRZECIW: 22,77%     WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSU: 0,93% udziałów  (frekwencja udziałów: 73,23%)
Na dzień 2014-12-31 stan głosowania nie zmienił się.
(Zarząd i Administracja WMLD uprzejmie prosi o szybkie oddawanie głosów
dot. powyższych uchwał)

Głosy można oddawać w ADMINISTRACJI (bud. 56C lok.193 na poziomie -1)  <link>
.