2020-aktualnosci

Szanowni Państwo, Właściciele lokali,

 

z uwagi na najwyższy stan zagľożenia epidemiologicznego i konieczność przeciwdziałania ryzyku rozprzestrzeniania się epidemii chorób zakaźnych oraz podjęte przez Państwo Polskie działania mające zapobiegać i przeciwdziałać Koronawirusowi, obwieszczenĺem Premiera RP o odwołaniu wszelkich imprez masowych 


a tym samym w trosce o zdrowie oraz życie Mieszkańców Wspólnoty, 

podejmując dostępne działania zmierzające do zapobieżenia rozprzestrzeniania się patogenu, zawiadamiamy, że zmianie ulega forma przeprowadzenia zapIanowanego na dzień 31 marca 2020 roku

rocznego zebrania właścicieli lokali. 


Zebranie to odbędzie się bez obecności Właścicieli lokali 
i pełnomocników przez nich upoważnionych

 

Zapewniona jest możliwość kontaktu z kierownikiem Administracji 

p. Robertem Zimnickim  tel. 22-409-12-12  e-mail: lewandowduzy@inma.com.pl

bez potrzeby inicjowania kontaktu fizycznego - w zakresie Uchwał i ich głosowania.

.

Materiały na zebranie roczne Właścicieli lokali dostępne w sekcji:

 

LINK : DOKUMENTY WSPÓLNOTY

.