2018-Aktualności

Szanowni Państwo,

 

w związku ze zbliżającym się zebraniem rocznym Wspólnoty oraz uwzględniając statut WMLD Administracja i Zarząd Wspólnoty

 

przypominają i zapraszają

 

Właścicieli lokali do składania wniosków i propozycji dotyczących osiedla i części wspólnych w terminie do 11 marca 2019 roku

 

Planowane zebranie roczne ma się odbyć 27 marca 2019 roku /środa/ od godz. 18.00

.

Materiały na zebranie roczne Właścicieli lokali dostępne w sekcji:

 

LINK : DOKUMENTY WSPÓLNOTY

.

Szanowni Właściciele Lokali,


1/  informujemy iż Sąd Apelacyjny wydał postanowienie i odrzucił wniosek powodów dot. wstrzymania realizacji 
    uchwały nr 19/2016 dot. funduszu remontowego i kontynuacji usuwania usterek podeweloperskich

2/  informacja dotarla do Wspólnoty przed Sylwestrem 2017/2018

3/  Sąd Apelacyjny w uzasadnieniu wskazał też:   

"Wspolnota nie mogla dochodzić roszczeń odszkodowawczych od dewelopera na rzecz wszysktich członków wspólnoty, a jedynie stosownie do posiadanych udziałów właścicieli nabytych w drodze cesji. 

Powodowie mogą dochodzić samodzielnie swoich roszczeń od dewelopera w wysokości określonej ich udziałem w nier. wspolnej."


 Zarząd WMLD, 2018-01-18

.

.

.