Aktualności (ROK 2014)

Szanowni Państwo,


Zebranie Właścicieli Lokali odbyło się w czwartek, dn. 4 grudnia 2014 r. w godz. 18.00-22.00 w budynku nowo otwartej SP 356 (przy osiedlu WMLD)

 

Dziękujemy przybyłym i aktywnym w dyskusji osobom.

 

 

1. Otwarcie Zebrania Właścicieli Lokali
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
4. Wybór Protokolanta i przyjęcie porządku Zebrania
5. Informacja o czynnościach podjętych przez Zarząd w celu poprawienia zaopatrzenia w wodę.
6. Omówienie tematu organizacji wjazdu na teren Wspólnoty i propozycje Zarządu w zakresie rozwiązania problemu.

 

    6.1 uszczelnienie wjazdu na drodze NR1, szlaban jednosekundowy + nalepki RFID na auto

    6.2 ustalenie zasady 1 lokal = 1 uprawnienie parkowania na terenie naziemnym

    6.3 miejsca postojowe między Lewandowem Małym a Lewandowem Dużym oraz wzdłuż drogi NR2 - ponumerowanie miejsc

          i zabezpieczenie pachołkami/blokadami oraz wynajem dla Członków Wspólnoty

    6.4 uchwała dot. zakazu wjazdu, postoju i parkowania samochodów dostawczych, mikrobusów oraz zestawów pojazdów


7. Informacja o sprawach sądowych zewnętrznych (WMLD vs DEWELOPER) + cesje
8. Informacja o sprawach sądowych wewnętrznych (pozwy wytoczone przeciwko Wspólnocie o uchylenie uchwał).
9. Wniosek od trzech Członków Wspólnoty o dyskusję dot. problemów prawnych osiedla i jakości obsługi przez firmę zarządzającą.
10. Informacja o obecnym stanie głosowania uchwał nr 1/2014 i nr 6/2014
11. Omówienie projektów uchwał, rozpoczęcie głosowania.
12. Informacja o stronie internetowej osiedla www.lewandowduzy.pl i dostępie dla Członków Wspólnoty.
13. Wolne wnioski.
14. Zakończenie zebrania.

 

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA OGÓŁU WŁAŚCICIELI LOKALI DOSTĘPNY JEST W SEKCJI

DOKUMENTY > DOKUMENTY WSPÓLNOTY

Zarząd WMLD, 2014-11-19, 2014-12-24

.

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga Al.Solidarności 127 oddalił powództwo dot. uchylenia uchwał z 2012 r.
Dnia 2014-10-15 (środa) odbyła się rozprawa sądowa dot. uchylenia trzech uchwał WSPÓLNOTY z 2012 r.
Dnia 2014-10-28 (wtorek) Sąd Okręgowy ogłosił orzeczenie - oddalił powództwo i zarzuty.
Zaskarżone uchwały z 2012 roku dotyczyły:
2/2012 w sprawie uchwalenia rocznego planu gospodarczego na 2012 r.
3/2012 w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2011 r.
4/2012 w sprawie dzierżawy terenu na dodatkowe miejsca postojowe
admin, 2014-11-03

.

2014-11-03  SKUTERY PIZZERII opuściły garaż i teren osiedla.

Niemniej apel do Właścicieli o ostrożność przy wynajmowaniu miejsc garażowych jest utrzymany. Dziękujemy.

2014-10-07 akcja - stop skuterom pizzerii, uwaga na próby najmu lub podnajmu miejsca garażowego

Uwaga na próby najmu lub podnajmu miejsca garażowego przez pobliską PIZZERIĘ.

Na takim miejscu zaczynają parkować skutery w ilości 4-9 szt.  Również prośby o zachowanie porządku oraz o kulturalną jazdę pracowników pizzerii w STREFIE ZAMIESZKANIA nie przyniosły rezultatu.

.

Informacja o naliczeniach dla budynku Głębocka 54E (Orzech IV)

INFORMACJA z dn. 2014-07-01 - poniższe uchwały zostały podjęte:

Uchwała Nr 2/2014 z dn. 2014-03-31 w sprawie: 
przyjęcia sprawozdania finansowego za okres 1.01.2013 – 31.12.2013 r. i udzielenia absolutorium Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej za okres 01.01.2013 – 31.12.2013 r.
ZA: 70,03%     PRZECIW: 2,71%     WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSU: 5,34% udziałów

Uchwała Nr 3/2014 z dn. 2014-03-31 w sprawie:
1. uchwalenia rocznego planu gospodarczego na 2014 r. i ustalenia wysokości zaliczki na koszty związane z nieruchomością wspólną należnej od wszystkich właścicieli lokali,
2. ustalenia wysokości zaliczki na fundusz remontowo-modernizacyjny w 2014 r.
ZA: 69,80%     PRZECIW: 2,34%     WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSU: 5,87% udziałów

Uchwała Nr 4/2014 z dn. 2014-03-31 w sprawie:
przeksięgowania wyniku finansowego
ZA: 71,96%     PRZECIW: 1,76%     WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSU: 4,37% udziałów

Uchwała Nr 5/2014 z dn. 2014-03-31 w sprawie:
wyborów uzupełniających Członków Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej „Lewandów Duży
ZA: 70,83%     PRZECIW: 1,29%     WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSU: 5,59% udziałów

(Zarząd i Administracja WMLD Dziękują Mieszkańcom, którzy realizując swe prawa i obowiązki oddali głosy pod powyższymi uchwałami)
Szanowni Sąsiedzi,
Oto kilka aktualnych informacji dotyczących spraw naszej Wspólnoty.
 
<> Problematyczna okazała się uchwała nr 1/2014 w sprawie furtki w ogrodzeniu szkoły z bezpośrednim wyjściem na drogę przy naszym osiedlu. Niestety mimo, że pod uchwałą zagłosowało ponad 66% uprawnionych do tego właścicieli to głosy rozłożyły. Ponieważ uchwała jest w głosowaniu od początku marca i nadal nie uzyskała wymaganej większości głosów na TAK lub NIE Zarząd zwrócił się z wnioskiem do Sądu aby ten orzekł o jej dalszym losie. Liczymy na szybką decyzję sądu z uwagi na to że czas ucieka, prace przy budowie szkoły dobiegają końca a temat montażu furtki nie jest określony.
Dla zainteresowanych dokumentacja do wglądu w sekcji  SPRAWY SĄDOWE  <LINK>

Kolejna ważna sprawa to informacje, które na bieżąco otrzymujemy od kancelarii prawnej zajmującej się windykacja zaległych opłat należnych wspólnocie. Najwięcej problemów przysparza windykacja firmy AGROMAN. Obecnie w temacie ich długu wobec Wspólnoty mamy konkretne wyniki. Został wydany przez sąd kolejny nakaz zapłaty na mocy którego została zasądzona od Agro-Man sp. z o.o. kwota 89.594,62 zł plus odsetki i koszty procesu. Było to kilka dni temu więc obecnie czekamy na rekcję dłużnika - czy zdecyduje się wnieść sprzeciw. Dodatkowo nie został zaskarżony wcześniejszy nakaz zapłaty zasądzający od dewelopera kwotę 52.195,85 zł plus odsetki i koszty procesu. Obecnie czekamy na stwierdzenie przez Sąd prawomocności nakazu, a następnie, po uzyskaniu klauzuli wykonalności dla prawomocnego nakazu zapłaty, sprawa zostanie skierowana do egzekucji komorniczej, chyba, że wcześniej AGROMAN spłaci dług.
.
Tymczasem został złożony w Sądzie sprzeciw AGROMAN o zasądzoną najniższą kwotę długu do spłaty, tj. 14.467,15 zł plus odsetki i koszty procesu W tym stanie rzeczy czekamy na doręczenie przez Sąd tego sprzeciwu do kancelarii i wyznaczenie terminu rozprawy. Wiemy na pewno, że odsetki od w/w kwot są bardzo wysokie, więc liczymy, że procesy przebiegną pomyślnie dla naszej Wspólnoty.
Ela Wieszczyk, 2014-06-16

Furtka w ogrodzeniu Szkoły Podstawowej NR 356

id